Fundusze UE

Realizujemy inwestycję A1.4.1. “Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” działanie 1. “Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury” pt. “Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego oraz instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby zakładu produkcyjnego”. Inwestycja jest finansowana ze środków planu rozwojowego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Całkowita wartość netto przedsięwzięcia: 1 546 906,00 PLN

Wsparcie z planu rozwojowego: 773 453,00 PLN

Przedsięwzięcie polega na instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą, na wykonaniu instalacji zbiornikowej gazu płynnego oraz zakupie sprzętu wraz z oprogramowaniem do procesów zarządzania i sprzedaży.

Celem inwestycji jest ograniczenie rosnących kosztów energii.

Inwestycja rozpoczęła się w lutym 2022, a planowana data jej zakończenia to grudzień 2023 roku.