Napędza nas zielona energia

Nieustannie podejmujemy kroki mające na celu ochronę środowiska.
Troska o środowisko naturalne od zawsze jest bardzo bliska naszym sercom. Dziś z dumą możemy podzielić się z Wami faktem, że 100% energii elektrycznej, która zasila pracę naszej Piekarni to ZIELONA ENERGIA, czyli energia pozyskiwana wyłącznie ze źródeł odnawialnych takich jak woda, wiatr, biomasa czy słońce.

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych wpływa na obniżenie do minimum emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza. By nam wszystkim oddychało się lepiej!